Liên hệ

Thông tin liên hệ: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế

Địa chỉ: 135 Núi Trúc - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại : 04.38464489; 04.38463702

Fax : 04.38463739

Email :vfa@vfa.gov.vn